Sut i Ddewis Olwyn Fach

Mae yna nifer o fathau o olwynion caster ar gyfer casters diwydiannol, ac mae pob un yn dod mewn amrywiaeth o feintiau, mathau, arwynebau teiars a mwy yn seiliedig ar wahanol ofynion amgylchedd a chymhwysiad.Mae'r canlynol yn esboniad byr ar sut i ddewis yr olwyn gywir ar gyfer eich anghenion.

1.Determine y diamedr olwyn
Rydym fel arfer yn pennu diamedr yr olwyn yn ôl y pwysau dwyn a'r gofynion uchder gosod.Mae'n haws gwthio ac mae'r gallu llwyth yn fwy pan fydd diamedr yr olwyn yn fwy, sydd hefyd yn amddiffyn y ddaear rhag difrod.

2.Dewiswch y deunydd olwyn
Y peth cyntaf i'w ystyried yw maint y llwybr y bydd yr olwyn yn cael ei ddefnyddio, rhwystrau a all fod yn y ffordd (fel haearn sgrap, olew neu eitemau eraill), amodau amgylcheddol (fel tymheredd uchel, tymheredd arferol neu dymheredd isel ) a'r pwysau y gall yr olwyn ei lwytho.Unwaith y bydd y tri pheth hyn wedi'u hystyried, gall defnyddwyr ddewis deunydd olwyn addas.
Mae olwynion neilon neu olwynion haearn bwrw yn cynnwys ymwrthedd gwisgo gwych sy'n eu gwneud yn ddelfrydol i'w defnyddio ar dir garw neu ardaloedd â sylweddau gweddilliol.
Ar dir llyfn, di-rwystr a glân, dylid dewis olwynion rwber, olwynion polywrethan, olwynion niwmatig neu olwynion rwber synthetig, ac mae pob un ohonynt yn cynnwys perfformiad mud ac elastigedd rhagorol.
Wrth weithio ar dymheredd uchel arbennig neu dymheredd isel, neu wahaniaethau tymheredd yr amgylchedd gwaith yn sylweddol, dylai defnyddwyr ddewis metel neu ddeunyddiau gwrthsefyll tymheredd uchel eraill ar gyfer yr olwynion.
Mewn mannau lle mae trydan statig yn gyffredin ac mae angen ei osgoi, mae'n well defnyddio olwynion gwrth-sefydlog arbennig neu olwynion metel (os nad oes angen amddiffyn y ddaear).

Pan fo llawer iawn o gyfrwng cyrydol yn yr amgylchedd gwaith, dylid dewis olwynion sydd â gwrthiant cyrydiad rhagorol a chludwyr olwynion dur di-staen yn unol â hynny.
Mae olwynion niwmatig hefyd yn addas ar gyfer llwythi ysgafn ac arwynebau ffyrdd anwastad a meddal.
Rydym fel arfer yn pennu diamedr yr olwyn yn ôl y pwysau dwyn a'r gofynion uchder gosod.Mae'n haws gwthio ac mae'r gallu llwyth yn fwy pan fydd diamedr yr olwyn yn fwy, sydd hefyd yn amddiffyn y ddaear rhag difrod.Y peth cyntaf i'w ystyried yw maint y llwybr y bydd yr olwyn yn cael ei ddefnyddio, rhwystrau a all fod yn y ffordd (fel haearn sgrap, olew neu eitemau eraill), amodau amgylcheddol (fel tymheredd uchel, tymheredd arferol neu dymheredd isel ) a'r pwysau y gall yr olwyn ei lwytho.Unwaith y bydd y tri pheth hyn wedi'u hystyried, gall defnyddwyr ddewis deunydd olwyn addas.


Amser postio: Rhagfyr-07-2021